Stezky napajedelských emirátů

70km stezek
30 vyhlídek
70 míst

O projektu

Stezky napajedelských emirátů o celkové délce 70 km obnovují historické spojení obcí v okolí města Napajedla. Jsou vhodné pro pěší i cyklisty a provedou vás především přírodou mírně kopcovitým terénem. Projekt byl realizován ve dvou etapách. 1. etapa zahrnovala značení 70 km stezek, vytvoření několika informačních tabulí s mapou, turistických rozcestníků a pomocných ukazatelů. 

Celkem podél tras najdete přes 50 kusů zmíněného mobiliáře a stovky turistických značek unikátního vzhledu. Ve 2. Etapě byly realizovány naučné informační tabule o obcích a jejich historii. Projekt je prezentován nejen formou infotabulí v terénu, ale také pomocí mapové aplikace, webových stránek, tištěných map a samolepek vylepených na různých místech podél tras. Stezky jsou oficiálně otevřeny od května roku 2021.

Napajedla

Pohořelice​

Topolná

Oldřichovice

Žlutava

Spytihněv

Halenkovice

Karlovice​

Komárov​

Stezky!

Zajímavá místa

#stezkyemiratu

Pošlete nám fotku z výletu ↓
nebo na sociálních sítích použijte hashtag #stezkyemiratu 
a budujme tak společně galerii z okolí našich stezek.  Značení & navigace

  Mapové tabule

  Informační tabule s mapou stezek jsou  umístění v obcích. Na mapě uvidíte celou síť vyznačených stezek.

  Naučné tabule

  Naučné tabule obsahují historické kresby obcí a zajímavosti podél tras. Tabule jsou doplněny také o ilustrace a texty.

  Směrový rozcestník

  Rozcestníky jsou umístěny v křížení tras a u mapových tabulí. Na šipkách v barvě stezky je nejbližší cíl, včetně vzdálenosti.

  Doplňující ukazatel

  V místech, kde nešlo značit barvou, byly vytvořeny doplňující ukazatele. Hranoly o výšce 1 m se značkou  stezky.

  Značení stezek

  Pro značení 70 km stezek bylo vymyšleno unikátní místní turistické značení – kruh s barvou trasy často doplněný o směr.

  Webová mapa

  Pomocníkem při plánování trasy vám bude webová mapa, která obsahuje síť stezek se zajímavými místy. 

  Obce emirátů

  Napajedla

  Město Napajedla leží v údolí řeky Moravy na hranici Hornomoravského a Dolnomoravského úvalu, v tzv. Napajedelské bráně. Tato strategická poloha ovlivnila rozvoj pravěkého osídlení i průběh středověkých obchodních stezek. Napajedla byla po několik staletí centrem panství a hospodářský rozkvět v průběhu 19. století vyústil v povýšení na město.

  Pohořelice

  Pohořelice se rozkládají v krásné poloze na návrší nad Napajedly a umožňují daleký výhled do údolí řeky Moravy. Na území obce se nachází hned několik zajímavých historických a architektonických památek, spojených se šlechtickým rodem Sternbergů. Pohořelický zámek dodnes obklopuje rozlehlý park, který je ozdobou celé obce.

  Topolná

  Slovácká obec Topolná se rozkládá na návrší mezi Napajedly a Bílovicemi. Prvně se zmiňuje k roku 1318 a od konce 16. století patřila k napajedelskému panství. Na území obce od roku 1951 stojí radiovysílač, jehož dva stožáry dominují širokému okolí. Původně zemědělský charakter obce dodnes dokreslují dvě dochované usedlosti z počátku 19. století.

  Oldřichovice

  Malebná obec Oldřichovice se nachází v kopcích nad Malenovicemi, mezi Pohořelicemi a Karlovicemi. První zmínka pochází už z 1. poloviny 14. století, kdy byla ves součástí panství Podhradí. Po jeho zániku patřila k panství pohořelickému a posléze malenovickému. Dominantu Oldřichovic tvoří moderně architektonicky pojatý kostel sv. Zdislavy z 90. let 20. století.

  Žlutava

  Žlutava se nachází na vyvýšenině na pravém břehu řeky Moravy v oblasti bohaté na pravěké nálezy z doby kamenné i bronzové. Založil ji majitel napajedelského panství Jan z Rottalu v 17. století, když přivedl odbojné Valachy ze Zálesí. Na území obce se nachází kamenolom, který sloužil těžbě křemičitovápenatého pískovce a lomového kamene.

  Spytihněv

  Spytihněv patří k nejstarším obcím na Moravě. Založil ji snad kníže Břetislav I. a první zmínka o ní se datuje k roku 1131. Dnes se rozkládá na pravém břehu řeky Moravy, na břehu levém se nachází archeologická lokalita Ščepy – Hradištěk, odkazující k raně středověké minulosti města. Spytihněví prochází hlavní komunikační tahy i Baťův kanál.

  Halenkovice

  Halenkovice se rozkládají na východních svazích Chřibů, které nechal v 17. století osídlit Jan z Rottalu a vzniklou ves pojmenoval po své manželce Aleně Bruntálské z Vrbna. Obec se postupně rozrostla na hřebeny i do údolí a dnes čítá na 30 místních částí kolísajících v nadmořské výšce od 215 do 415 m. Je součástí Mikroregionu Chřiby.

  Karlovice

  Karlovice se nacházejí v lesích mezi Malenovicemi a Oldřichovicemi. Byly založeny v místech někdejšího panského dvora Pěnkova až v 18. století, kdy jim hrabě Karel Vincenc Salm-Neuburg poskytl své jméno, a jsou tak nejmladší samostatnou obcí na Zlínsku. Malebné prostředí nabízí krásné vyhlídky do okolí a nedaleko se nachází poutní místo Svatá voda.

  Komárov

  Komárov se rozkládá na náhorní rovině Vizovických vrchů jihovýchodně od Napajedel. Býval součástí podhradského panství a jeho historický vývoj je spjat se sousedními Pohořelicemi. Díky svému zemědělskému charakteru se obec pyšní půvabným okolím plným lesů a luk, poloha v nadmořské výšce přes 300 m umožňuje krásné výhledy do okolí.

  Vaše podněty

  Narazili jste na stezkách na jakýkoli problém?
  Děkujeme, že nám dáte vědět,
  abychom stezky udržovali v dobré kondici.


   Stezky napajedelských emirátů 2021