Stezky napajedelských emirátů

70km stezek
30 vyhlídek
70 míst

O projektu

Stezky napajedelských emirátů o celkové délce 70 km obnovují historické spojení obcí v okolí města Napajedla. Jsou vhodné pro pěší i cyklisty a provedou vás především přírodou mírně kopcovitým terénem. Projekt byl realizován ve dvou etapách. 1. etapa zahrnovala značení 70 km stezek, vytvoření několika informačních tabulí s mapou, turistických rozcestníků a pomocných ukazatelů. Celkem podél tras najdete přes 50 kusů zmíněného mobiliáře a stovky turistických značek unikátního vzhledu. Ve 2. Etapě byly realizovány naučné informační tabule o obcích a jejich historii. Projekt je prezentován nejen formou infotabulí v terénu, ale také pomocí mapové aplikace, webových stránek, tištěných map a samolepek vylepených na různých místech podél tras. Stezky jsou oficiálně otevřeny od května roku 2021.

Proč napajedelské emiráty?

Vtipné slovní spojení napajedelské emiráty je daleko starší. Zprvu bylo užíváno jen mezi starosty obcí, které za socialismu spadaly pod Napajedla. Tyto obce vždycky držely při sobě a jejich starostové se od revoluce pravidelně setkávají. A v duchu tohoto přátelství vznikla i myšlenka společného projektu stezek, která byla představena starostům někdy v roce 2018. Ti z ní byly nadšení a padl návrh na využití názvu „Napajedelské emiráty“. Celý projekt je o zábavě, radosti z pohybu, přátelství a proto všem přišlo jako dobrý nápad pojmenovat stezky právě takto.

UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE STEZEK
Z důvodu výstavby nových mostů dálnice D55 a mostu u Napajedel jsou stezky ve dvou úsecích přerušeny. Prosím, naplánujte si svou trasu po okolních komunikacích.
Most D55
Most u Fatry v Napajedlích

Napajedla

Pohořelice​

Topolná

Oldřichovice

Žlutava

Spytihněv

Halenkovice

Karlovice​

Komárov​

Stezky!

Zajímavá místa

#stezkyemiratu

Pošlete nám fotku z výletu ↓
nebo na sociálních sítích použijte hashtag #stezkyemiratu 
a budujme tak společně galerii z okolí našich stezek.

Značení & navigace

Mapové tabule

Informační tabule s mapou stezek jsou  umístění v obcích. Na mapě uvidíte celou síť vyznačených stezek.

Naučné tabule

Naučné tabule obsahují historické kresby obcí a zajímavosti podél tras. Tabule jsou doplněny také o ilustrace a texty.

Směrový rozcestník

Rozcestníky jsou umístěny v křížení tras a u mapových tabulí. Na šipkách v barvě stezky je nejbližší cíl, včetně vzdálenosti.

Doplňující ukazatel

V místech, kde nešlo značit barvou, byly vytvořeny doplňující ukazatele. Hranoly o výšce 1 m se značkou  stezky.

Značení stezek

Pro značení 70 km stezek bylo vymyšleno unikátní místní turistické značení – kruh s barvou trasy často doplněný o směr.

Webová mapa

Pomocníkem při plánování trasy vám bude webová mapa, která obsahuje síť stezek se zajímavými místy. 

Obce emirátů

Napajedla

Město Napajedla leží v údolí řeky Moravy na hranici Hornomoravského a Dolnomoravského úvalu, v tzv. Napajedelské bráně. Tato strategická poloha ovlivnila rozvoj pravěkého osídlení i průběh středověkých obchodních stezek. Napajedla byla po několik staletí centrem panství a hospodářský rozkvět v průběhu 19. století vyústil v povýšení na město.

Pohořelice

Pohořelice se rozkládají v krásné poloze na návrší nad Napajedly a umožňují daleký výhled do údolí řeky Moravy. Na území obce se nachází hned několik zajímavých historických a architektonických památek, spojených se šlechtickým rodem Sternbergů. Pohořelický zámek dodnes obklopuje rozlehlý park, který je ozdobou celé obce.

Topolná

Slovácká obec Topolná se rozkládá na návrší mezi Napajedly a Bílovicemi. Prvně se zmiňuje k roku 1318 a od konce 16. století patřila k napajedelskému panství. Na území obce od roku 1951 stojí radiovysílač, jehož dva stožáry dominují širokému okolí. Původně zemědělský charakter obce dodnes dokreslují dvě dochované usedlosti z počátku 19. století.

Oldřichovice

Malebná obec Oldřichovice se nachází v kopcích nad Malenovicemi, mezi Pohořelicemi a Karlovicemi. První zmínka pochází už z 1. poloviny 14. století, kdy byla ves součástí panství Podhradí. Po jeho zániku patřila k panství pohořelickému a posléze malenovickému. Dominantu Oldřichovic tvoří moderně architektonicky pojatý kostel sv. Zdislavy z 90. let 20. století.

Žlutava

Žlutava se nachází na vyvýšenině na pravém břehu řeky Moravy v oblasti bohaté na pravěké nálezy z doby kamenné i bronzové. Založil ji majitel napajedelského panství Jan z Rottalu v 17. století, když přivedl odbojné Valachy ze Zálesí. Na území obce se nachází kamenolom, který sloužil těžbě křemičitovápenatého pískovce a lomového kamene.

Spytihněv

Spytihněv patří k nejstarším obcím na Moravě. Založil ji snad kníže Břetislav I. a první zmínka o ní se datuje k roku 1131. Dnes se rozkládá na pravém břehu řeky Moravy, na břehu levém se nachází archeologická lokalita Ščepy – Hradištěk, odkazující k raně středověké minulosti města. Spytihněví prochází hlavní komunikační tahy i Baťův kanál.

Halenkovice

Halenkovice se rozkládají na východních svazích Chřibů, které nechal v 17. století osídlit Jan z Rottalu a vzniklou ves pojmenoval po své manželce Aleně Bruntálské z Vrbna. Obec se postupně rozrostla na hřebeny i do údolí a dnes čítá na 30 místních částí kolísajících v nadmořské výšce od 215 do 415 m. Je součástí Mikroregionu Chřiby.

Karlovice

Karlovice se nacházejí v lesích mezi Malenovicemi a Oldřichovicemi. Byly založeny v místech někdejšího panského dvora Pěnkova až v 18. století, kdy jim hrabě Karel Vincenc Salm-Neuburg poskytl své jméno, a jsou tak nejmladší samostatnou obcí na Zlínsku. Malebné prostředí nabízí krásné vyhlídky do okolí a nedaleko se nachází poutní místo Svatá voda.

Komárov

Komárov se rozkládá na náhorní rovině Vizovických vrchů jihovýchodně od Napajedel. Býval součástí podhradského panství a jeho historický vývoj je spjat se sousedními Pohořelicemi. Díky svému zemědělskému charakteru se obec pyšní půvabným okolím plným lesů a luk, poloha v nadmořské výšce přes 300 m umožňuje krásné výhledy do okolí.

Vaše podněty

Narazili jste na stezkách na jakýkoli problém?
Děkujeme, že nám dáte vědět,
abychom stezky udržovali v dobré kondici.


    Stezky napajedelských emirátů 2022
    Stezky realizovala společnost Mapujme s.r.o.